نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري ( CRM )

ارتباط با مشتري ، مديريت فروش و سرنخ هاي بازاريابي  ، CRM ، ارتقا فروش ، افزايش فروش ، مديريت مشتريان ، پرونده متقاضيان ، پيگيري مراحل فروش ، صدور پيش فاکتور ، صدور فاکتور ، تقويم کاري ، داشبورد مديريتي