راه اندازي سامانه بانک اطلاعاتي تامين کنندگان، استعلامات و مناقصات در شرکت بابک مس ايرانيان

   شرکت بابک مس ايرانيان ، با بهره گيري از نرم افزار بانک اطلاعاتي پيمانکاران و سازندگان و همچنين نرم افزارهاي مديريت معاملات واستعلامات الکترونيک و مناقصات شرکت دفراز توانسته به نحو مطلوبي در جهت مديريت منابع سازماني خود در حوزه تدارکات و بازرگاني گام هاي موثري برداشته  

   شرکت بابک مس ايرانيان ، با بهره گيري از نرم افزار بانک اطلاعاتي پيمانکاران و سازندگان و همچنين نرم افزارهاي مديريت معاملات، استعلامات الکترونيک و مناقصات شرکت دفراز توانسته به نحو مطلوبي در جهت مديريت منابع سازماني خود در حوزه تدارکات و بازرگاني گام هاي موثري بردارد  شرکت بابک مس ايرانيان از زير مجموعه هاي شرکت مادر تخصصي (هلدينگ) توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ميدکو (سهامي عام) بوده که جهت سرمايه گذاري در صنعت مس در تاريخ 23/4/ 1389 تحت شماره 379679 ، با سرمايه اي بالغ بر 10 ميليارد ريال در اداره ثبت شرکتهاي استان تهران به ثبت رسيده است