راه اندازي سامانه بانک اطلاعاتي پيمانکاران، سازندگان ، مديريت معاملات و استعلامات الکترونيک در شرکت توسعه حفارى تدبير

   شرکت توسعه حفاري تدبير، با بهره گيري از نرم افزار بانک اطلاعاتي پيمانکاران و سازندگان و همچنين نرم افزار مديريت معاملات و استعلامات الکترونيک شرکت دفراز توانسته بخشي از نيازهاي  خود را در حوزه تدارکات و بازرگاني مرتفع نمايد.

   شرکت توسعه حفاري تدبير، با بهره گيري از نرم افزار بانک اطلاعاتي پيمانکاران و سازندگان و همچنين نرم افزار مديريت معاملات و استعلامات الکترونيک شرکت دفراز توانسته بخشي از نيازهاي  خود را در حوزه تدارکات و بازرگاني  مرتفع نمايد. شرکت توسعه حفارى تدبير، يکى از شرکت هاى زير مجموعه گروه توسعه انرژى تدبير مى باشد، که در شهريور ماه 1391 به عنوان يک شرکت فعال در زمينه عمليات بالادستى صنايع نفت ثبت گرديده است. برخى از اهداف اصلى اين شرکت انجام عمليات حفارى، تعمير و تکميل چاه هاى نفت و گاز در ميادين اکتشافى، توصيفى و توسعه اى خشکي در ايران و خارج از کشور و همچنين انجام خدمات مهندسى حفارى، خدمات فنى حفارى ، مطالعات ميادين نفت و گاز و اجراى پروژه هاى حفارى به صورت EPDS مى باشند