آب و فاضلاب استان لرستان

شرکت آب و فاضلاب لرستان مصمم است در چارچوب شرح وظايف تعييـن شده خود بر اساس قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب و ضوابـط و مقررات قانونـي ابلاغـي با بهره‎گيري بهينـه از کليـه منابع در اختيار خود ، با کيفيت‎ترين و اقتصادي‎ترين خدمات ممکن خود را به شرح ذيل ارائه دهد:

1.    استحصال، توليد و توزيع آب شرب با کيفيت مناسب

2.    جمع‎آوري، تصفيه  و  دفع  بهداشتي فاضلاب شهري

3.    هدفمندي تمامي فعاليت‏هاي سيستم در جهت جلب رضايت مشتريان

4.    رعايت الزامات قانوني  و  ساير الزامات  مرتبط با جنبه‏هاي زيست محيطي و خطرات ايمني و بهداشت شغلي

5.    تلاش در راستاي برآوردن الزامات قانوني، بهبود مستمر اثربخشي سيستم‏هاي مديريت کيفيت،  ايمني و بهداشت شغلي  و  محيط زيست

6.    پيشگيري از آلودگي‏هاي زيست‏محيطي و جراحت  و بيماري‏هاي شغلي

7.    توسعه کيفي منابع انساني سازمان   به عنوان مهمترين  و اصلي‏ترين سرمايه‏هاي شرکت با افزايش سطح مهارت   و توانمندي کارکنان

شرکت آب و فاضلاب لرستان مصمم است در چارچوب شرح وظايف تعييـن شده خود بر اساس قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب و ضوابـط و مقررات قانونـي ابلاغـي با بهره‎گيري بهينـه از کليـه منابع در اختيار خود ، با کيفيتترين و اقتصادي‎ترين خدمات ممکن خود را به شرح ذيل ارائه دهد:

1.    استحصال، توليد و توزيع آب شرب با کيفيت مناسب

2.    جمع‎آوري، تصفيه  و  دفع  بهداشتي فاضلاب شهري

3.    هدفمندي تمامي فعاليت‏هاي سيستم در جهت جلب رضايت مشتريان

4.    رعايت الزامات قانوني  و  ساير الزامات  مرتبط با جنبه‏هاي زيست محيطي و خطرات ايمني و بهداشت شغلي

5.    تلاش در راستاي برآوردن الزامات قانوني، بهبود مستمر اثربخشي سيستم‏هاي مديريت کيفيت،  ايمني و بهداشت شغلي  و  محيط زيست

6.    پيشگيري از آلودگي‏هاي زيست‏محيطي و جراحت  و بيماري‏هاي شغلي

7.    توسعه کيفي منابع انساني سازمان   به عنوان مهمترين  و اصلي‏ترين سرمايه‏هاي شرکت با افزايش سطح مهارت   و توانمندي کارکنان