سيستم بانک اطلاعاتي پيمانکاران، تامين کنندگان و مشاورين

فرايند شناسايي و دريافت اطلاعات پيمانکاران، تامين کنندگان و مشاوران از فرايندهاي اصلي هر سازماني محسوب مي گردد که با پياده سازي اين فرآيند نتايج مفيدي چون بالا رفتن کيفيت کالا و خدمات و همچنين کاهش هزينه ها را براي سازمان ها و شرکت ها در پي خواهد داشت. همچنين  يکي از معيارهاي توانمند ساز در مدل تعالي سازماني و ايزو توجه به اين فرايند مهم مي باشد. لذا بسته نرم افزاري بانک اطلاعات پيمانکاران ، تامين  کنندگان و مشاوران با دريافت  اطلاعات  به صورت آنلاين و مرحله به مرحله از متقاضيان  اين فرصت را در اختيار سازمان ها قرارمي دهد که با تعريف فرم ها و مدل هاي ارزيابي براي گروه ها و گرايش هاي مختلف کالايي و خدماتي  قابليت هاي  فني و تخصصي متقاضيان را  مورد ارزيلبي قرار دهد، تا در مواقع لزوم براساس فعاليتهاي مورد نياز سازمان از متقاضيان ليست کوتاه استخراج نمايد

فرايند شناسايي و دريافت اطلاعات پيمانکاران، تامين کنندگان و مشاوران از فرايندهاي اصلي هر سازماني محسوب مي گردد که با پياده سازي اين فرآيند نتايج مفيدي چون بالا رفتن کيفيت کالا و خدمات و همچنين کاهش هزينه ها را براي سازمان ها و شرکت ها در پي خواهد داشت. همچنين  يکي از معيارهاي توانمند ساز در مدل تعالي سازماني و ايزو توجه به اين فرايند مهم مي باشد. لذا بسته نرم افزاري بانک اطلاعات پيمانکاران ، تامين  کنندگان و مشاوران با دريافت  اطلاعات  به صورت آنلاين و مرحله به مرحله از متقاضيان  اين فرصت را در اختيار سازمان ها قرارمي دهد که با تعريف فرم ها و مدل هاي ارزيابي براي گروه ها و گرايش هاي مختلف کالايي و خدماتي  قابليت هاي  فني و تخصصي متقاضيان را  مورد ارزيلبي قرار دهد، تا در مواقع لزوم براساس فعاليتهاي مورد نياز سازمان از متقاضيان ليست کوتاه استخراج نمايد


امکانات سيستم

  • امکان خود اظهاري اينترنتي پيمانکاران و تامين کنندگان و جمع آوري اطلاعات ايشان به همراه اسکن تمامي مدارک
  • امکان طبقه بندي شرکت ها و تخصيص کارشناسان ارزياب به هر پرونده
  • امکان تعريف فرم ارزيابي با تعيين شاخص ها و ضرايب براي هر حوزه کاري
  • محاسبه امتياز ارزيابي توسط سيستم
  • امکان مديريت برنامه بازديد از محل سازندگان و ثبت گزارشات بازديد
  • امکان گزارشگيري از پيمانکاران و تامين کنندگان صلاحيت دار


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط