شرکت کالاي گاز پارس ايران

شر (KGC) به عنوان يکي از شرکت هاي زير مجموعه گروه شرکت هاي  توربو کمپروسور نفت (OTC) وابسته به صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت با هدف ارائه خدمات بازرگاني به صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي و شکت هاي تابعه توربو کمپروسور نفت در شهريور ماه 1383 تاسيس گرديد و همراه با رعايت و اعمال استانداردهاي کيفي و فني و رضايت مندي مشتريان ، در جهت توسعه بازارهاي خود فعاليت نموده است.کت خدمات بازرگاني وکالاي گاز پارس