شرکت پتروشيمي زاگرس

شرکت پتروشيمي زاگرس در سال 1379 تأسيس گرديد. به منظور توانمندسازي شرکت براي رقابت در بازارهاي جهاني و همچنين با توجه به وجود منابع غني گاز در منطقه پارس جنوبي و موقعيت استراتژيک منطقه، زميني به مساحت 30 هکتار در منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي، تمليک و مجتمع توليدي اين شرکت در بندر عسلويه احداث گرديد. از سوي ديگر، طراحي مجتمع به گونه‌اي انجام شده است تا از حداکثر انرژي توليدي در راکتورهاي سنتز و همچنين انرژي بازيافتي در واحد ريفرمينگ براي تأمين انرژي مورد نياز استفاده گردد و از اين طريق در حدود 205 تن بخار در ساعت با فشار 40 بار توليد و به فروش رسد. قرارداد انجام مهندسي پايه، تفصيلي، خريد تجهيزات با کنسرسيومي متشکل از شرکت‌هاي Lurgi آلمان و پيدک ايران منعقد شد و کليه فعاليت‌هاي مربوط به اجراي عمليات ساختمان و نصب توسط پيمانکاران ايراني انجام گرديد. براساس قرارداد با شرکت‌هاي لورگي و پيدک، فاز اول از سال 1380 آغاز و با ظرفيت ساليانه يک ميليون و ششصد و پنجاه هزار تن متانول گريد AA در سال 1385 پايان يافت. با خاتمه عمليات اجرايي فاز دوم در سال 1388، شرکت پتروشيمي زاگرس با ظرفيت توليد سالانه سه ميليون و سيصد هزار تن در زمره پنج شرکت بزرگ توليد کننده اين محصول در دنيا قرار گرفت.