شرکت افرانت

شرکت افرانت در سال 1376 با هدف توسعه اينترنت و تجارت الکترونيک در کشور تاسيس گرديده و در سال 1390 وارد فرابورس ايران شده است. طي اين سال‌ها، افرانت توانسته است در ارائه خدمات پهناي باند پرسرعت اختصاصي، خدمات ديتا سنتر، رايانش ابري و تجارت الکترونيکي خود را به عنوان پيشگام در خدمت‌رساني به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات متعدد دولتي، نيمه دولتي و خصوصي معرفي و تثبيت نمايد.

شرکت افرانت در سال 1376 با هدف توسعه اينترنت و تجارت الکترونيک در کشور تاسيس گرديده و در سال 1390 وارد فرابورس ايران شده است. طي اين سال‌ها، افرانت توانسته است در ارائه خدمات پهناي باند پرسرعت اختصاصي، خدمات ديتا سنتر، رايانش ابري و تجارت الکترونيکي خود را به عنوان پيشگام در خدمت‌رساني به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات متعدد دولتي، نيمه دولتي و خصوصي معرفي و تثبيت نمايد.